ภาพรวมขั้นตอนการสมัครในระบบ 21Millionaire Prospect

หลังจากคุณ
ได้ลงทะเบียนกับเว็บแนะนำไปแล้ว

คุณจะได้รับอีเมลบอก Password สำหรับ Log in เข้าระบบผู้สนใจครับ

คำอธิบายการเข้าระบบ Prospect (อย่างละเอียด)

ขั้นตอนการสมัคร ใน
www.21millionaire.com/prospect

* บัตร K web ของ K Cyber ดีกว่า Be1st เพราะว่า ไม่ต้องเสียค่าบัตรพลาสติก 300 บาทเพิ่ม
* สมัครธุรกิจ GDI ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ

  rol2
หลังคุณทำรายการ ในระบบผู้สนใจ Prospect ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คุณถึงจะเข้าระบบสมาชิก Member ได้นะครับ